+40 (0) 721 732 070 Sunati acum! Luni-Duminică: 7:00 - 21:00
No products in the cart.

Beneficiile dumneavoastra

The benefits for you as the client are:

  • no gaps between electrical trades
  • no coordination effort
  • no friction in the flow of information
  • cost certainty for all technology in your project
  • You have just one contact person.

If you have too few resources to commission and oversee architects, structural engineers, technicians, companies and project management individually, we offer you an all-in project solution in collaboration with experienced partners, from the planning phase to implementation and turnkey delivery.

In specialised areas such as stage and theatre engineering or laboratory technology, we collaborate with expert partners.

Beneficiile pentru dumneavoastra, in calitate de client, sunt :

  • fără spații între meserii electrice
  • nici un efort de coordonare
  • nici o frecare în fluxul de informații
  • costa certitudine pentru toate tehnologie în proiect
  • aveti doar o singură persoană de contact .

Dacă aveți prea puține resurse pentru ?contractarea și supravegherea? arhitecților, inginerilor constructori, tehnicienilor, firmelor și managementului de proiect individual, vă oferim o soluție completa, in colaborare cu parteneri experiențati, de la faza de planificare pana la implementare si livrare la cheie.

În domenii specializate , cum ar fi scena de teatru și de inginerie sau tehnologie de laborator, colaboram cu parteneri experți.