+40 (0) 721 732 070 Sunati acum! Luni-Duminică: 7:00 - 21:00
No products in the cart.

Termeni şi Condiţii

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Finance Investment Business Group

Termeni si Conditii

›  Info Center  ›  Informaţii generale  ›  Termeni şi condiţii
1.  DEFINIŢII SI TERMENI

FIBG® – este denumirea comercială a S.C. FINANCE INVESTMENT BUSINESS GROUP SRL, persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Alba Iulia şi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J1/75/2015, cod unic de înregistrare fiscală RO6281606.

Vânzător – FIBG® sau orice partener din FIBG® Marketplace.

Cumpărător – persoana fizică/persoana juridică sau orice entitate juridică care îşi face un cont în site şi efectuează o comandă.

Client – persoana fizică/persoana juridică care are sau obţine acces la conţinut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către FIBG® (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între FIBG® şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui cont.

Cont – secţiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii şi care conţine informaţii despre client/cumpărător şi istoricul cumpărătorului în site (comenzi, facturi fiscale, garanţii bunuri, etc.).

Site – domeniul www.fibg.ro şi subdomeniile acestuia.

Conţinut
•  toate informaţiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
•  conţinutul oricărui e-mail trimis cumpărătorilor de către vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
•  orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al vânzătorului, cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
•  informaţii legate de bunurile şi/sau serviciile şi/sau tarifele practicate de vânzător într-o anumită perioadă;
•  informaţii legate de bunurile şi/sau serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
•  date referitoare la vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deţinătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienţei personale şi capacităţii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificaţiile menţionate de către producător.

Comentariu – apreciere sau observaţie cu scop critic, pe marginea unui review sau a unui alt comentariu.

Document – prezentele termene şi condiţii.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poştă electronică (e-mail, SMS) asupra bunurilor şi serviciilor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui bun şi/sau serviciu de către FIBG®, cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către vânzător către societatea autorizată cu preluarea operaţiunilor de colectare, transport şi valorificare/reciclare a deşeurilor echipamentelor electrice şi electronice, astfel cum este prevăzut de legislaţia în vigoare.

Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile bunurilor şi serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către cumpărător, după efectuarea comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor şi/sau serviciilor din comandă. Dacă modifică cantitatea de bunuri şi/sau servicii din comandă va anunţa cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia vânzătorului la efectuarea comenzii şi va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între vânzător şi cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a comenzii.

2.5. Pentru comenzile ce urmează a fi livrate de vânzător, FIBG®, preţurile şi rezervările bunurilor şi/sau serviciilor sunt valabile 72 (şaptezecişidouă) de ore de la înregistrarea comenzii de către cumpărător.

2.6. Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către vânzător pe site vor sta la baza contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia pentru bunurile achiziţionate.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui client/cumpărător.
Pentru motive justificate FIBG® îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul clientului/cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii clientului/cumpărătorului pe site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel FIBG®. În oricare dintre aceste cazuri, clientul/cumpărătorul se poate adresa departamentului de relaţii cu clienţii al FIBG®, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus-menţionate.

3.2. Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, FIBG® îşi rezervă dreptul de a cere clienţilor/cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din cadrul site-ului.

3.4. FIBG® poate publica pe site informaţii despre bunuri şi/sau servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care FIBG® are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

3.5. Majoritatea tarifelor aferente bunurilor şi/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) şi includ TVA., cu excepţia acelora la care se face menţiunea că sunt exprimate în euro (EUR) şi nu includ TVA.

3.6. În condiţiile prevăzute de lege, preţul bunurilor electronice afişat pe site, include taxa de timbru verde. În cazul în care clientul/cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la preţul bunului, acesta va contacta departamentul de relaţii cu clienţii FIBG®.

3.7. În cazul plăţilor online vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai cumpărătorul.

3.8 Toate informaţiile folosite pentru descrierea bunurilor şi/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.9. După 14 (paisprezece) zile de la achiziţionarea unui bun sau serviciu, cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui review legat de bunul sau serviciul achiziţionat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de cumpărător în cont. În acest fel, cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili utilizatori/clienţi/cumpărători de pe site şi se implică activ în dezvoltarea de noi servicii şi în detalierea cât mai completă a caracteristicilor bunurilor.

4. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a FIBG®, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

5.2. Clientului/cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de FIBG®, includerea oricărui conţinut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al FIBG® asupra conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea său afişarea conţinutului, decât cu acordul scris expres al FIBG®.

5.3. Orice conţinut la care clientul/cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa documentului, în cazul în care conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între FIBG® şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea FIBG® cu referire la acel conţinut.

5.4. Clientul/cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile documentului.

5.5. În cazul în care FIBG® conferă clientului/cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care clientul/cumpărătorul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea FIBG® pentru respectivul client/cumpărător sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun conţinut transmis către client sau cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea FIBG® şi/sau al angajatului/prepusului FIBG® care a mijlocit transferul de conţinut, în cazul în care aceasta există, faţă de respectivul conţinut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există.

6. COMANDA

6.1. Clientul/cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea bunurilor şi/sau serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plată prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un bun şi/sau un serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui bun/serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a bunului/serviciului.

6.2. Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării comenzii.

6.3. Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.4.1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;
6.4.2. Invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de FIBG®, în cazul plăţii online;
6.4.3. Datele furnizate de către client/cumpărător, pe site sunt incomplete şi/sau incorecte;

6.5. În cazul în care clientul/cumpărătorul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv. În cazul în care comanda este achitată, vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării vânzătorului de către cumpărător asupra deciziei sale de retragere din contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

6.5.1. Pentru comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
6.5.2. Pentru comenzile achitate cu OP/ramburs/iTransfer/Card bancar-> prin virament bancar;
6.5.3. Pentru comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.

6.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuşi bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.7. În cazul în care un bun şi/sau serviciu comandat de către cumpărător, nu poate fi livrat de către vânzător, acesta din urmă va informa clientul/cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul cumpărătorului contravaloarea bunului şi/sau serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a contractului.

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele:
7.1.1. Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către vânzător;
7.1.2. Furnizarea de bunuri şi/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
7.1.3. Furnizarea de bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de cumpărător sau personalizate în mod clar;
7.1.4. Furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
7.1.5. Furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de cumpărător;
7.1.6. Furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
7.1.7. Furnizarea de piese, subansamble, echipamente şi utilaje a căror precomandă/comandă a fost realizată pe baza unei comenzii ferme de achiziţie;
7.1.8. Contractele în cazul cărora cumpărătorul a solicitat în mod special vânzătorului să se deplaseze la domiciliul/sediul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere.
7.1.9. Furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
7.1.10. Furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

8. CONFIDENŢIALITATE

8.1. Informaţiile de orice natură furnizate de către cumpărător/client vânzătorului, vor rămâne în proprietatea vânzătorului.

8.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de cumpărător/client cu privire la comandă/contract fără consimţământul prealabil scris al vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord că vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul site-ului. FIBG® nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a FIBG®, clientul/cumpărătorul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai FIBG®: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care FIBG® poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a bunurilor şi/sau a serviciilor, etc.

9. PUBLICITATE

9.1. Newsletterele FIBG® sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de FIBG®. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

9.2. În momentul în care, clientul îşi creează un cont pe site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de newslettere. Opţiunea cu privire la acordul emis de către client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea FIBG® în acest sens.

9.3. Renunţarea la primirea newslettere-lor de către client sau cumpărător se poate face în orice moment folosind legatura special destinată din cadrul oricăror newslettere sau apelând numărul de telefon +40 (0)721 732070;

9.4. Renunţarea la primirea newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul document.

10. FACTURARE – PLATĂ
10.1. Preţurile bunurilor şi serviciilor afişate în cadrul site-ului www.fibg.ro includ TVA conform legislaţiei în vigoare.

10.2. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile şi serviciile livrate, obligaţia cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura aferentă comenzii ce conţine bunuri şi/sau servicii vândute de FIBG®, cu excepţia bunurilor şi/sau serviciilor vândute de partenerii FIBG®, precum şi pentru orice alte plăţi aferente comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în contul cumpărătorului sau prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de cumpărător în contul său.

10.4. Pentru o corectă comunicarea facturii aferente comenzii, cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.

10.5. Prin această modalitate de comunicare cumpărătorul, accesând contul său, va deţine o evidenţă a facturilor emise de FIBG®, putându-le salva şi arhiva la rândul său în orice moment şi în orice modalitate pe care o doreşte.

10.6. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către FIBG® în contul său prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în contul său.

10.7. În cazul în care aceste informaţii sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecişiopt) de ore în cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: sales@fibg.ro.

11. LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în sistem de curierat door-to-door către cumpărător sau în showroom-urile FIBG®, conform opţiunii clientului.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor şi serviciilor numai pe teritoriul României.

12. GARANŢII

12.1. Toate bunurile comercializate de către FIBG®, cu excepţia bunurilor resigilate, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepţie bunurile resigilate), în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

12.2. În cazul bunurilor vândute şi livrate de FIBG®, certificatele de garanţie fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o reţea de service naţională, fie sunt emise de către departamentul service intern al FIBG®. În cazul certificatelor de garanţie emise, vă oferim serviciul “Pick-up & Return” care presupune preluarea şi livrarea bunurilor în condiţii de gratuitate.

12.3. În cazul bunurilor vândute şi livrate de FIBG® prin partenerii Marketplace, cumpărătorul va primi la livrare pentru fiecare bun care beneficiază de garanţie un certificat de garanţie cu toate detaliile centrului de service care asigură reparaţiile pe durata termenului de garanţie. Garanţia bunurilor achiziţionate prin intermediul FIBG® de la partenerii Marketplace este asigurată de către service-ul autorizat menţionat pe certificatul de garanţie aferent bunului sau de către vânzător.

12.4. Pentru bunurile din comandă care beneficiază de garanţie în baza certificatelor de garanţie emise, FIBG® va transmite cumpărătorului aceste certificate de garanţie exclusiv în format electronic, prin adăugarea certificatului de garanţie aferent bunului în contul cumpărătorului sau prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de cumpărător în contul său.

12.5. Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanţie aferent bunului din comandă, cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său şi să acceseze informaţiile şi documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.
Prin această modalitate de comunicare cumpărătorul, accesând contul său de pe www.fibg.ro, va deţine o evidenţă a certificatelor de garanţie emise de FIBG®, putându-le salva şi arhiva la rândul său în orice moment şi în orice modalitate pe care o doreşte.
În cazul în care aceste informaţii sunt indisponibile pentru 48 (patruzecişiopt) de ore în contul de client, vă rugăm să ne sesizaţi acest aspect pe adresa de mail: sales@fibg.ro.

12.6. În cazul certificatelor de garanţie emise de producători, bunul reclamat defect în perioada de garanţie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menţionat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanţiei.
Lipsa certificatului de garanţie al bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecişiopt) de ore de la recepţia mărfii pe adresa sales@fibg.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

12.7. În cazul bunurilor resigilate, certificatul de garanţie este emis de către FIBG®, iar garanţia poate să acopere o perioadă diferită faţă de perioada de garanţie a aceluiaşi bun nou, sigilat. Perioada de garanţie este specificată în certificatul de garanţie pentru fiecare bun resigilat în parte. Condiţiile de utilizare, manipulare şi transportare a unui bun resigilat sunt aceleaşi cu cele de la produsele sigilate şi beneficiază de aceleaşi servicii dacă nu este stipulat altfel în pagina produsului.

13. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII BUNURILOR

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea cumpărătorului în locaţia indicată în comandă (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului).

14. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor şi serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

15. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Înscrierea de review-uri, comentarii, întrebări şi răspunsuri se poate face, de către utilizatori/clienţi/cumpărători, în secţiunile “Întrebările şi răspunsurile clienţilor” şi “Review-uri”. Informaţiile înscrise pot fi atât pozitive, cât şi negative, şi se vor referi la caracteristicile şi modul de folosire al unui produs său serviciu.

În momentul înregistrării unui anumit review/comentariu/întrebare/răspuns pe site, utilizatorii/clienţii/cumpărătorii acordă vânzătorului o licenţă neexclusivă, perpetuua, irevocabilă, nelimitată teritorial şi dau dreptul vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui şi de a afişa acest conţinut.

Fiecare utilizator/client/cumpărător, în momentul înscrierii de review/comentariu/întrebare/răspuns în secţiunile menţionate, se angajează să respecte următoarele reguli:

– Să facă referiri doar la caracteristici şi/sau modul de utilizare al unui anumit produs său serviciu, evitând informaţii legate de aspecte ce se pot schimba (preţ sau oferte promoţionale) sau informaţii care ţin de modul desfăşurării comenzii;
– Să folosească doar limba română. Sunt permise şi cuvintele sau expresiile care, deşi nu sunt considerate româneşti, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);
– Să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt utilizator/client/cumpărător;
– Să se asigure de încadrarea corectă a conţinutului introdus pe site astfel: orice întrebare va fi înscrisă în secţiunea “Întrebările şi răspunsurile clienţilor”, şi orice review va fi înscris în secţiunea “Review-uri”;
– Să se asigure că informaţiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînşelătoare şi în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părţi, drepturile de autor, de marcă comercială, de licenţă sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
– Să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obţine detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea şi cumpărarea de produse sau servicii;
– Să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod şi în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informaţii despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume şi/sau prenume, etc.) sau orice altă informaţie care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
– Să nu înscrie informaţii şi/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfăşoară aceeaşi activitate comercială ca şi vânzătorul;
– Să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziţie de către vânzător sau să înscrie review-uri/comentarii/întrebări/răspunsuri care să conţină materiale de natură publicitară;
– Să nu utilizeze review-ul/comentariul/întrebarea/răspunsul ca mijloc de comunicare cu vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale vânzătorului înscrise pe site.

Pe lângă o evaluare realistă critică, în momentul înscrierii unui review, utilizatorul/clientul/cumpărătorul va adăuga şi un rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent.

Utilizatorii/clienţii/cumpărătorii ce înscriu review-uri la care ataşează fişiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:
– Fişierele încărcate vor conţine imagini şi/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie review-ul, asigurându-se că fişierele încărcate respectă drepturile de autor;
– Fişierele încărcate nu vor conţine violenţă, conţinut pentru adulţi, limbaj licenţios sau alt conţinut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;
– Fişierele încărcate nu vor conţine informaţii legate de alte persoane;
– Fişierele încărcate nu vor conţine URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfăşoară aceeaşi activitate comercială ca vânzătorul.

Când un review/comentariu/întrebare sau răspuns este semnalat de către un utilizator/client/cumpărător ca având un conţinut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conţinut este examinat cu atenţie de către vânzător pentru a determina dacă încalcă “Termenii şi condiţii”. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din site numai după examinarea acestora de către vânzător.

În cazul în care vânzătorul constată încălcarea termenelor şi condiţiilor în mod repetat, acesta îşi rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea utilizatorului/clientului/cumpărătorului de a înscrie review-uri/comentarii/întrebări sau răspunsuri în secţiunile “Întrebări şi răspunsuri ale clienţilor” şi “Review-uri”.

Pentru sesizări sau reclamaţii legate de bunul şi/sau serviciul achiziţionat, cumpărătorii au la dispoziţie formularul de sesizări din cadrul Site-ului: http://info.fibg.ro/reclamatii-sesizari

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. FIBG® este înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 11161.

16.2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, FIBG® are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

16.3. Scopul colectării datelor este: informarea clienţilor/cumpărătorilor privind situaţia contului lor, informarea cumpărătorilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea bunurilor şi serviciilor oferite, activităţii comerciale, de promovare a bunurilor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul clientului/cumpărătorului.

16.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont şi/sau de comandă, cumpărătorul declară şi acceptă necondiţionat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a FIBG®, înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 11161, şi îşi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către FIBG®, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către FIBG®, afiliaţii şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, cumpărătorul îşi dă acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către FIBG® atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinătate.

16.5. Prin citirea documentului aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

16.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Strada Cloșca, Bl.CH1, Ap.25, Alba Iulia, Judeţul Alba, în atenţia FINANCE INVESTMENT BUSINESS GROUP, vă puteţi exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

16.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Strada Cloșca, Bl.CH1, Ap.25, Alba Iulia, Judeţul Alba, în atenţia FINANCE INVESTMENT BUSINESS GROUP, vă puteţi exercita dreptul de intervenţie asupra datelor, după caz:
16.7.1. Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
16.7.2. Transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
16.7.3. Notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

16.8. De asemenea, FIBG® poate furniza datele cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a bunurilor şi serviciilor noastre, asiguratori.

16.9. Prin completarea în formularul de comandă pe site a datelor personale, inclusiv CNP, în scopul activităţii de creditare, cumpărătorul îşi exprimă expres consimţământul ca persoanele juridice cu care FIBG® a încheiat parteneriate în vederea oferirii produselor prin credit (inclusiv Cetelem IFN S.A. şi BRD Finance IFN S.A.) să prelucreze datele personale ale acestuia în evidenţele proprii în scopul efectuării analizei de credit şi să le transmită în vederea consultării informaţiilor înregistrate pe numele cumpărătorului în baza de date a Biroului de Credit.

16.10. Informaţiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

17. FORŢĂ MAJORĂ

17.1. Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

17.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

18. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între FIBG® şi clienţi/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din raza Municipiului Alba Iulia.

19. INFORMAŢII PRIVIND DEEE

19.1. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) pot conţine substanţe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului şi sănătăţii umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.
Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecţia mediului, H.G 1037/2010, privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, clienţii vor avea în vedere următoarele:

19.1.1. Cumpărătorii au obligaţia de a nu elimina deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) ca deşeuri municipale nesortate şi de a colecta selectiv aceste DEEE;

19.1.2. Colectarea acestor deşeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziţia producătorilor de către Autorităţile administraţiei publice locale care au obligaţia potrivit art.5 alin.1) din HG 448/2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare şi de a pune la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru înfiinţarea punctelor de colectare a DEEE;

19.1.3. Clienţii pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziţiei unui produs nou din aceeaşi categorie; astfel, FIBG® aplică politica de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor unul la unul, conform legislaţiei în vigoare, dacă echipamentul predat este echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca şi echipamentul nou furnizat; clienţii FIBG® pot preda DEEE echivalent la toate showroom-urile FIBG®.

19.2. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X, ca în imaginea alăturată.

19.3. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deşeurile menajere şi că ele fac obiectul unei colectări selective.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]