+40 (0) 721 732 070 Sunati acum! Luni-Duminică: 7:00 - 21:00
No products in the cart.

Notă de informare

Stimate client,

Prin prisma modificării legislației aduse de Regulamentul General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR), vă informăm că am actualizat politica FIBG® privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Prelucrăm datele dvs. personale (date legate de comenzi și tranzacții, date de identificare, date pe care ni le oferiți sau pe care le primim în virtutea legii sau a contractului cu scopul de a vă putea livra produse și servicii) – în general pentru furnizarea de bunuri și servicii, pentru a interacționa cu dvs., pentru a vă transmite, cu acordul dvs., detalii despre activitatea, produsele și promoțiile noastre.

Prelucrarea datelor dvs. personale are loc:
a) în vederea încheierii și executării unui contract pe care l-ați încheiat cu noi, soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;

b) pentru a respecta o obligație legală, inclusiv, dar fără a se limita la comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;

c) în virtutea interesului nostru legitim, care include următoarele scopuri: asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere video și acces în spațiile securizate), identificarea clienților, detectarea și prevenirea potențialelor fraude, raportări interne sau către alte entități ale grupului din care FIBG® face parte, fotografii la evenimente în magazine;

d) în baza consimțământului dvs. pentru următoarele scopuri:
     1) statistice, respectiv de marketing, newsletter, acțiuni de direct mailing, oferirea de produse și servicii, reclamă;
     2) prelucrări automate, inclusiv profilare;
     3) prelucrarea datelor dvs. cu caracter special prelucrate în condițiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile în vederea furnizării de bunuri și servicii.

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:     • autoritățile statului (inclusiv dar fără a se limita la autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, organele statului competente în materie penală, etc.), ca urmare a unei obligații legale a Operatorului;
     • furnizorii implicați în mod direct/indirect în furnizarea de bunuri și servicii (ex. dezvoltatori de servicii IT, etc.);
     • prestatori de servicii de marketing, cercetare de piață, studii de satisfacție clienți și alte servicii similare;
     • alte companii din cadrul Grupului;
     • instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traducători autorizați, alte servicii autorizate.

De asemenea, vă informăm că magazinul/spațiul este supravegheat video în temeiul interesului legitim și a  îndeplinirii obligației legale de monitorizare a accesului în incintă în vederea asigurării securității persoanelor și a bunurilor, conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Imaginile colectate sunt indispensabile pentru asigurarea scopului menționat. Imaginile sunt utilizate de operator și pot fi comunicate autorităților publice competente, în condițiile legii. Imaginile sunt stocate 30 de zile iar la împlinirea termenului, acestea sunt șterse automat. Imaginile nu sunt transferate în străinătate sau către un alt operator. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea, operatorul va putea să vă limiteze accesul în magazin/spațiu.

Transferul datelor personale într-o țară din afara Spațiului Economic European

FIBG® ar putea să transfere datele personale către alte companii aflate în exteriorul Spațiului Economic European. Pentru astfel de transferuri, FIBG® a luat o serie de măsuri pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislația europeană. Printre aceste măsuri se regăsesc și încheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului încheiat, precum și ulterior, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți. Datele personale vor fi stocate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe o perioadă de timp prevăzută de dispozițiile legale, în conformitate cu politica noastră internă privind retenția datelor.

Dacă sunteți de acord cu prelucrarea în scop de marketing, datele personale colectate vor fi păstrate până când ne veți informa cu privire la retragerea consimțământului acordat în acest scop.

Odată cu intrarea în vigoare a GDPR în calitatea dvs. de client, aveți următoarele drepturi:

Dreptul la informare și acces

Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate iar dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte și puteți completa datele incomplete oricând veți considera necesar.

„Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la ștergere

Aveți dreptul, în condițiile legii, să ne solicitați să vă ștergem datele cu caracter personal.

Dreptul la restricționare

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele pot fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.

Dreptul de a vă retrage consimțământul

Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum: (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date; (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să primiți datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, uzual și care poate fi identificat de aparate și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități, fără obiecții din partea noastră.

Dreptul de opoziție

Aveți dreptul să vă opuneți oricând, față de prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, în special în scop de marketing direct; puteți să solicitați  să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în interesul nostru legitim. Dacă aveți și vă exercitați dreptul de a vă opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor – Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro

Dreptul de a vă adresa justiției

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus prin formularea unei cereri în forma scrisă, datată și semnată.

În cerere vă rugăm să menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. Vă rugăm să țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dvs.

Cu stimă,

FIBG®


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fibg/public_html/wp-content/plugins/wp-mystat/lib/mystat.class.php on line 1252